FOTOGRAFIJE MINULIH DOGODKOV
Originalen sem: oratorij 2021 - sv. Mihael, Radlje ob Dravi
Dar sem in ti tudi
11.10.2020 - PRVO OBHAJILO
Hvala za koline
Iskrena zahvala in blagoslovljeno 2021!
Postavljanje jaslic - 2020

župnik
p. mag. Jože Poljanšek DJ
040 482 560
joze.poljansek@gmail.com

p. Marijan Kranjc DJ
031467846

p. dr. Vilijem Lovše DJ
041 632 626
p.vili.lovse@gmail.com