Poletno slavje podarjenosti pri Žoharjevi kapelici

Žoharjevi in Breznikovi so res lepo okrasili in pripravili okolje kapelice sv. Janeza Nepomuka, ki je bila obnovljena leta 1991 na pobudo Žoharjevih. Od takrat naprej se vsako leto na Marijo Snežno, 5.8. obhaja sveto mašo. V senčici in ob ptičjem petju smo peli Mariji na čast in v hvaležnost Bogu, ki nas podarja. Pel je zbor svetega Mihaela. Letos se nas je zbralo več kot petdeset. Glavna misel nedelje je bila, naj ne živimo samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust. Jezus nam je pokazal, da smo po krstu njegova beseda drug drugemu. S krstom smo namreč vključeni v Kristusovo vstalo telo, ki je Cerkev. Bog stori vse, da bi nas pritegnil v dinamiko večnega življenja, ki jo je omogočil Jezus Kristus: podariti samega sebe vsem. Tega daru smo deležni skupaj. Mi smo kruh drug drugemu. V moči Kristusovega Svetega Duha, ki je premagal smrt in našo sebičnost. Podarjeno nam je novo življenje Božjih sinov in hčera, ki lahko med seboj živijo in utelešajo resnico Božje ljubezni do vsakogar. Sonce nam je pomagalo pri premisleku in vsakodnevni odločitvi, čigavi besedi bomo dali svoj čas in prostor, svoje telo in življenje.