Sv. Egidij – Zg. Vižinga – čiščenje oken za veliki šmaren

Spoštovana Peter in Karli iskrena hvala. Hvala tudi vsem ženam, ki ste vse počistile, da se sveti in diši. Vidne so tudi nove hrastove klopi v prezbiteriju.