OBREDI VELIKEGA TEDNA

Upoštevamo navodila škofov in vam hvaležni sporočamo potek velikega tedna v naši župniji v času pandemije in ukrepov proti njej.

Cvetna nedelja, 5. april 2020

 • Župnik bo sam obhajal mašo v cerkvi ob 10 uri. Doma se mu lahko pridružite tako, da berete pasijon po Mateju = 26 in 27 poglavje.
 • Prenos maše p. Vilija bo v živo ob 8 uri zjutraj na Facebooku.
 • Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva.
 • Povabljeni k spremljanju sv. maše po TV SLO 2 ob 10.00 oziroma k spremljanju spletnega prenosa iz župnijske cerkve.
 • Blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.
 • Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).
 • Za mašne namene lahko darujete z nakazili na bančni račun župnije.

Veliki četrtek, 9. april 2020

 • Župnik bo obhajal večerno mašo ob 18h. Povabljeni ste, da se mu doma v duhu pridružite in preberete pasijon po Janezu = 18 in 19 poglavje.
 • P. Vili bo obhajal mašo v živo ob 20 uri in jo lahko spremlajte na Facebooku.
 • Radio Ognjišče in TV Exodus, bodo omogočili spremljanje neposrednega prenosa svete maše iz ene izmed cerkva, kjer imajo že postavljeno tehnično opremo.
 • Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

Veliki petek, 10. april 2020

 • Župnik bo obred velikega petka obhajal ob 18.00. Vabim vas, da se mi doma pridružite z molitvijo križevega pota. Lahko spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.
 • p. Vili bo obhajal obrede velikega petka v skrčeni obliki v živo na Facebooku ob 17 uri.
 • Pri obredu bodo posebne prošnje za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje:
   • Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
   • Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
   • Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

Velika sobota, 11. april 2020

 • Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
 • Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.
 • Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.
 • Župniki (duhovniki) ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.
 • Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.
Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

 3. Božja beseda

 Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

 • Škofje bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah ob 20.00, brez udeležbe ljudstva.
 • Župnik bo ob 20.00 obhajal velikonočno vigilijo, in vas povabi, da se mu v duhu pridružite. Povabljeni ste, da spremljate obred s prižganimi svečami v svojih domovih.
 • P. Vili vabi, da na Nova24TV spremlajmo papeževo vigilijo ob 21 uri.
 • Vstajenjske procesije letos odpadejo.
 • POVABLJENI k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

Velika noč, 12. april 2020

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

 • Ob 8.00 vas bom z vsemi zvonovi kot vabil k zajtrku in v hvaležnost za Kristusovo vstajenje.
 • Župnik vas povabi, da se mu ob 10 uri pridružite vsak na svojem domu  in ste povezani z njim.
 • p. Vili bo velikonočno mašo obhajal v živo ob 9 uri – prenos preko Facebooka.
 • Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).
 • Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).
 • Papežev blagoslov Urbi et Orbi bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

 • Župnik bo daroval sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi ob 10 uri.
 • Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).
 • Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

 • Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …).
 • Papež Frančišek takole vabi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.[1]
 • Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.
 • Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.