Zahvala

Dragi farani in faranke, iskrena hvala vam za vso vašo vzajemno duhovno podporo v času epidemije. Hvala vam, da molite drug za drugega in tudi za nas patre. Hvala vam, da se odpirate Božji ljubezni in jo delite drug z drugim.

Hvala vam za vašo dobroto in vse darove v denarju in hrani. Bog vam povrni. Mi vsak dan molimo in mašujemo za vas in po vaših namenih.

Vsem vam iskreno želimo veselja, da je vse naše življenje, v dobrem in hudem, že zajeto v Očetovi ljubezni. V Jezusu nam je Bog pokazal, da je v vsem z nami in da nikdar nismo sami. Vsak dan znova nam pravi: Pogum. Jaz sem. Ne bojte se! Vi ste v meni in jaz v vas!

Blagoslovljen Božič prav vsem!

p. Jože, župnik, p. Marjan, duhovni oče in p. Vili, pomočnik