Dar sem in ti tudi

Zunanja znamenja nas spominjajo na lepoto, ki jo je Bog položil v nas. Darovanje sebe in svojega življenja drugim sredi vsakdana (čas, prostor, moči, sposobnosti) je vir veselja in lepote življenja. Svečnica je praznik darovanja daru, ki ga prejemamo od Njega. Župnik p. Jože nas s postavitvijo Jezusovega darovanja pred cerkvijo sv. Mihaela spominja na to globoko resnico.