Sprejem novih ministrantov – Leji in Zarji se je pridružil še Rok

V nedeljo, 4.6.2023 je bil poseben dogodek v naši župniji. Med mašo sta bili v ministrantske vrste sprejeti dve novi ministrantki: sestri Zarja in Leja, en teden kasneje pa še Rok. Pater Jože je z veseljem pozdravil nove ministrantke pred vsemi zbranimi župljani in jih na kratko predstavil. Po pozdravu so Leja, Zarja in Rok oblekli ministrantska oblačila in pričeli z opravljanjem nove vloge duhovnikovih pomočnikov.

Molimo za nove ministrante, da bodo z veseljem opravljali svojo službo pri bogoslužju in s svojim zgledom širili Božjo ljubezen in dobroto. Hkrati pa vabimo tudi ostale mlade, da se pridružijo. Veseli vas bomo!