60 let od prvih zaobljub s. Avzilije Marije Simončič

Draga SESTRA AVZILIJA,

zgodba letošnjega oratorija in junaka Hobita je lahko vzporedna tudi vaši zgodbi.

Tudi vi ste sprejeli POKLICANOST, sprejeli Božje povadilo in v trdni želji izvrševati njegovo voljo in širiti ljubezen, sprejeli redovništvo kot vaše poslanstvo in poklicanost.

Tudi vi ste doživeli dotike Božje previdnosti – prepoznali včasih le rahle tresljaje Gospodove navzočnosti, njegove namige, včasih pa kot grom in tresk glasne vzpodbude. Vaše srce je vse to sprejelo, ne glede na intenzivnost teh dotikov in najpomembnejše je, da so vas ti vodili pri odločitvah in delu, vam krepili zaupanje, dajali pogum in moč in vas varovali.

Tudi vi ste na podlagi vaše vztrajnosti in srčnosti zrasli v junakinjo- redovnico, ki je svoje življe posvetila in razdajala za mlade, za gradnjo temeljev za obstoj in nato razvoj skupnosti hčera Marije Pomočnice v naši državi. Tudi v zelo težkih časih, časih, ko je bilo biti kristjan, kaj šele redovnica, celo nevarno.

Draga sestra Avzilija- 60 let redovnih zaoubljub, takega jubileja v naši župniji še nismo praznovali. Skupaj z vami smo hvaležni za vaše življenje in delo, za vsa dobra dela, trud in zagnanost.

In kot je bilo vaše geslo ob zaobljubah – S CERKVIJO IN KRISTUSOM, tako živite tudi sedaj, v majhni skupnosti sester v Radljah. Tu z veselostjo, ponižnostjo in globokim zaupanjem Bogu pomagate h gradnji občestvenosti, ne le vaše skupnosti, ampak tudi župnije. Čutimo, da nas imate radi, nas župljanje – mlade in starejše. Mi smo vaši in vi ste naši. Vaša požrtvovalna skrb za gospo Tiniko, ljubeča skrb za duhovno oskrbo in obiskovanje starostnikov v domu, razumevanje s sestrami in vsemi nami, zlasti pa molitvena skupina in trdna, stalna molitvena podpora in nenehna priprošnja Kristusu in svetnikom, izkazuje, kako dobri in polni ljubezni ste in kako predani Kristusi in Cerkvi. Kljub tegobam in preizkušnjam, ki jih prinaša starost, ohranjate neomajano zaupanje v Boga in vero v moč molitve.

Hvala, sestra Avzilija, radi vas imamo!

Lucija Helbl