SKUPINE

Pevski zbor sv. Mihaela

Mladniski zbor Mihaelčki

Starejši pevski zbor

Karitas

Bralci

Ministranti

Možje sv. Mihaela (piše Vili)

Molitvena skupina

Vera in luč