Karitas

KRATEK PREGLED 25-LETNEGA DELA NAŠE ŽUPNIJSKE KARITAS LETA 2018

NAŠ ZAČETEK

V upanju na lepši in boljši jutri se je tudi v naši župniji skupaj z gospodom župnikom Jožetom Gombocem zbrala skupina pogumnih prostovoljcev, ki so leta 1993 ustanovili Župnijsko Karitas Radlje. Kar ne moremo verjeti, da je tako hitro minilo že 25 let. Težki so bili začetki, dvomi, ali bo prav, kaj in kako, a je počasi nekako šlo, vedno boljše, več smo imeli nasvetov, informacij, pozitivnih odmevov od ljudi. Tako se naše poslanstvo ni kaj dosti spremenilo. Večina sodelavk in sodelavcev je ostala ista, dobili smo novega vodjo našega župnika patra Jožeta Poljanška.

DOSEDANJE DELO

Lahko rečemo, da smo kljub delu v težkih pogojih, saj nismo imeli svojih prostorov, vsako leto sprejeli program dela po katerem smo izvajali svoje osnovno poslanstvo. Seveda vse pod skrbnim očesom našega vodje – gospoda župnika Jožeta Gomboca. Prednost smo vselej dajali otrokom, družinam, invalidom, bolnikom, ostarelim, brezposelnim, skratka vsem tistim, ki so jih življenjske stiske potisnile na rob družbe in v osamljenost. O številkah ne bi govorili, čeprav bi tudi te veliko povedale, a žalostnih zgodb je še preveč, kajti vse »skrivnostne slike« ubogih, pomoči potrebnih se ne dajo zaobjeti in zliti na papir. Kljub temu pa je treba poudariti, da s hrano, obleko ali plačilom položnic letno pomagamo preko 200 družinam in posameznikom. Da zmoremo vso to pomoč učinkovito in hitro pripeljati do naših prosilcev, se vselej lahko zanesemo na našo majhno operativno skupino sodelavcev, ki vso hrano, prejeto od Nadškofijske Karitas Maribor, uspe preložiti, spakirati in razdeliti našim prosilcem, praktično vse v enem dnevu, prav tako prehranske pakete, ki jih pripravimo sami. V teh letih je bilo potočenih mnogo solz, izrečenih veliko prošenj, prejetih zahval, pa tudi kakšna kritika se je znašla vmes. Zgradili smo mrežo povezovanja z ostalimi župnijskimi Karitas, dekanijo in Nadškofijsko Karitas Maribor, in z vsemi zelo dobro sodelujemo. Trudili pa smo se tudi za sodelovanje z Občino Radlje, Centrom za socialno delo in Rdečim križem ter tako pokazali, da smo odprti za skupne akcije in skupno delo v dobro celotne družbe. Pri tem smo vselej imeli v zavesti naše geslo: »Nosite bremena drug drugega«. K poslanstvu Karitas smo skušali pritegniti tudi mlade, vendar nam je to uspelo le kdaj pa kdaj. Zlasti kadar smo imeli takšne akcije, da so se mladi sami radi vključili vanje. Različni prazniki v župniji, kjer smo redno sodelovali, pa so vedno združili vso župnijo.

KAJ SE JE SPREMENILO V ZADNJIH 5 LETIH?

Naša župnijska Karitas je bila ustanovljena pred 25. leti in hvala Bogu ni ostala samo na papirju, ampak zavzema svoje pomembno mesto v župniji. Po zaslugi zares dobre voditeljice in prizadevnih sodelavcev je razpoznavna v župniji in se trudi prebujati karitativnega duha – vsi smo lahko Karitas. Kljub temu da še nimamo urejenih svojih prostorov, smo na dobri poti. Leta 2015 je naša župnija v upravljanje dobila Mihaelov dom, kjer bomo uredili tudi prostore za delovanje naše Karitas. Tako bo naša prva stvar, svetovalna pisarna, končno kmalu zaživela. Seveda pa potrebujemo še skladišče, na katerega bo potrebno še malo počakati. Tako bomo lahko razširili naše poslanstvo, vnesli in uresničili bomo nove ideje, spodbude, izvedli nove projekte karitativne narave, ki jih terja današnji čas in vedno nove ter drugačne potrebe pomoči potrebnih. Več poudarka bomo potem lahko namenili strokovnemu delu in izobraževanju, ki nam je na voljo, s čimer bomo obogatili sebe, predvsem pa koristili skupnosti in ljudem, ki nas potrebujejo. Sedaj, ko imamo tako lepo in prostorno dvorano, pa bomo to izkoristili tudi tako, da bomo večkrat organizirali razna koristna in strokovna predavanja. Zelo smo veseli tehničnega napredka, saj smo kupili računalnik, ki precej olajša administrativna dela pri delitvi hrane. Nadgradili bomo še druge zadeve, tako da bomo še bolj povezani z Nadškofijsko Karitas Maribor in s tem še bolj na tekočem o vseh zadevah in novostih. Vsekakor bomo nadaljevali z vsemi dosedanjimi nalogami, med katerimi so tudi takšne, za katere ne potrebuješ veliko strokovnega znanja, le čas za obisk, ušesa za posluh, usta za tolažbo, dlan za dotik in nasmeh za veselje. Če premoreš vse to, se samo odpraviš na pot in vrneš še bogatejši za mnoga spoznanja. V našem kraju imamo namreč že nekaj let tudi dom za starejše občane, ki so našega obiska vedno veseli, nismo pa pozabili naših krajanov, ki so v Črnečah in Prevaljah, saj jih obiščemo za njihove rojstne dneve in za večje praznike.

Ob praznovanju naše 25. obletnice dela smo se sodelavke Karitas dogovorile, da v mesecu juniju posvetimo našim varovancem v domu Hmelina Radlje nekaj več svojega časa kot običajno. Bolj pogosto obiščemo tudi ostarele, bolnike in invalide, ki so še v domači oskrbi. Prav tako bomo sodelovali z mladimi v času oratorija, ko se jih zbere kar veliko. Kot zahvalo za vse opravljeno delo in blagoslova za naprej bomo sodelavci naše župnijske Karitas organizirali romanje ali vsaj družabno srečanje.

Globoko se zavedamo, da je Karitas poslanstvo iz darovanja, kjer smo sodelavci pripravljeni na vsakršne preizkušnje in verujemo v dokončno zmago ljubezni in vsega dobrega. DA PA SMO LAHKO USPEŠNI PRI SVOJEM DELU, GRE VELIKA ZAHVALA NAŠIM DOBROTNIKOM – DONATORJEM, LOKALNI SKUPNOSTI in mnogim posameznikom, ki nam pomagajo, tako materialno, finančno in z molitveno podporo.

Zaključiti želimo s pomenljivimi in iskrenimi besedami sodelavke Karitas, ki pravi: »Dobrodelnost in solidarnost je dodana vrednost v življenju vsakega človeka, družine in družbe. Je ponos za preteklost, nuja za sedanjost in upanje za prihodnost.«

TO SMO REKLI ŽE OB NAŠI 20. OBLETNICI, VENDAR ŠE KAKO DRŽI IN VELJA TUDI ŠE NAPREJ.

VAŠI ČLANI ŽUPNIJSKE KARITAS

S PREDSEDNICO IN VODJEM ŽUPNIKOM JOŽETOM POLJANŠKOM