Prihod jezuitov

Jezuitska skupnost v Radljah ob Dravi

Po dogovoru med mariborskim nadškofom msgr. Alojzijem Cviklom DJ ter provincialom slovenskih jezuitov p. Ivanom Brescianijem DJ so jezuiti prevzeli skrb za župnijo Radlje. Obenem s tem je zaživela v Radljah nova jezuitska skupnost: Skupnost sv. Ignacija. Župnik je postal p. Jože Poljanšek DJ, predstojnik je p. Milan Bizant DJ, tretji član skupnosti je p. Vili Lovše DJ.

Jezuiti namenjajo skrb župniji Radlje ter pomagajo po svojih močeh pri pastoralnem  delovanju v okoliških župnijah. Nadalje na širšem območju skušajo nuditi pomoč v duhovnem življenju in sicer z duhovnimi vajami, duhovnim spremljanjem, uvajanjem v molitev, z raznimi skupinami in podobno – pač glede na potrebe in možnosti. Vse to skladno z motom ustanovitelja jezuitov sv. Ignacija Lojolskega ‘ayudar a las almas’ (pomagati dušam).

Slovesnost umestitve novega župnika je bila v nedeljo, 2. julija 2017; obenem je bila tudi predstavljena skupnost jezuitov. Slovesnost je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Prisotni so bili provincial slovenskih jezuitov p. Ivan Bresciani ter nekateri drugi jezuiti, dekan dekanije Radlje-Vuzenica dr. Ivan Rojnik, nadžupnik iz Vuzenice Tadej Legnar ter župnik iz Kaple na Kozjaku Jože Motaln, nekateri drugi duhovniki, pa seveda mnogi župljani in drugi gostje. Župljani niso mogli skrivati veselja, hvaležnosti. Z odprtim srcem so sprejeli medse novega župnika p. Jožeta ter druga dva člana skupnosti p. Milana in p. Vilija. Obljubili so svoje sodelovanje. Novega župnika in druga dva člana jezuitske skupnosti je prisrčno pozdravil tudi župan g. Alan Bukovnik. Izrazil je veselje, da je v Radlje prišla jezuitska redovna skupnost.

V homiliji je nadškof med drugim dejal:

»Danes bomo priča lepemu dogodku, umestitvi vašega novega župnika. Biti duhovnik, biti župnik, vključuje tudi trenutke zavračanja in nerazumevanja, pa tudi sprejemanja in gostoljubja. Pomeni vzeti Jezusov križ in ga nositi za njim. Danes Jezus govori tudi o gostoljubju, ki ga bo deležen Kristusov učenec. Jezus tudi pove, kakšni naj bomo, da nas bodo ljudje sprejeli: Skromni, nenasilni, nevsiljivi, neošabni. Naj bomo predvsem glasniki evangelija.

Dragi p. Jože, novi radeljski župnik, bodi takšen, da bodo ljudje iz tvojega življenja lahko prepoznali te tipične lastnosti Kristusovega učenca, kajti tako bodo tudi prepoznali, da te pošilja Gospod. Sprejeti Jezusovega učenca pomeni sprejeti Kristusa, ki prihaja k nam.

Dragi Radeljčani za vas je današnji dan, dan, ki ga je naredi Gospod. Sprejemate novega župnika, sprejemate pa tudi skupnost redovnikov, jezuitov, ki bodo odslej živeli tu v vašem kraju. S svojim življenjem v skupnosti, v molitvi in bratski delitvi dobrim bodo med vami oznanjali vrednote Božjega kraljestva.

Dragi sobratje jezuiti, člani nove skupnosti, vabim vas, da se še posebej posvečate zakramentu sv. spovedi, duhovnim pogovorom in duhovnim nagovorom, da bodo ljudje lahko začutili, da se Bog v svojem usmiljenju sklanja k vsakemu od njih, da jim prinese novo upanje in jih utrdi v veri in zaupanju vanj.

Dragi Radeljčani, želim, da bi ta nova skupnost, katere član je tudi novi župnik, bila v blagoslov ne samo vaši župniji, ampak tudi širši okolici, da bi tako 40-letno prizadevanje pokojnega župnika Jožeta Gomboca obrodilo bogate sadove.«

Provincial p. Ivan Bresciani je na slovesnosti dejal, da je bila med slovenskimi jezuiti že nekaj časa želja, da bi imeli kako skupnost izven velikih mest – kot sta Ljubljana in Maribor (sedaj so imeli jezuiti skupnosti le v teh dveh mestih; je pa res, da je njihova dejavnost razširjena po vsej Sloveniji in še preko mej le-te). Odprla se je možnost za Radlje in jezuiti so v tem prepoznali roko Božje previdnosti. Tako so sprejeli prošnjo mariborskega nadškofa in potrebo lokalne Cerkve, ki ji želijo biti na voljo.