Duhovna priprava na Božič: lažni bogovi razočarajo

Za vse, ki želite bolj osebno in zavestno vstopiti v skrivnost Učlovečenja našega Boga v Jezusu Kristusu. Tudi zame je postal človek, da bi lahko odkril, da sem in smo Božji. Lažni bogovi, ki si jih delamo pa nas oropajo prav bistva človeškosti in sreče. Kateri so, kako jih prepoznati in kako se jih osvoboditi?

Prvo srečanje: v petek, 30.11. po večerni maši

Drugo srečanje: v ponedeljek, 3.12. po večerni maši

Tretje srečanje: v ponedeljek,  10.12. po večerni maši

Četrto srečanje: v ponedeljek, 17.12. po večerni maši

Večerna maša je ob 18.30 uri.

Potek srečanj:

Uvodna molitev, predstavitev vsebine in predlogi za osebno molitev, vzajemna podelitev izkušenj udeležencev iz preteklega tedna.

Vsak bo dobil gradivo s predlogi za osebno molitev v prihodnjem tednu.

Vodi: P. Viljem Lovše

4.11.2018 – Zahvalna nedelja – Radlje in sv. Janez Nepomuk

S hvaležnostjo vstopamo v november in zimski čas. Hvaležni smo Bogu, ker nas vsak hip brezpogojno ljubi, sprejema, blagoslavlja in podarja. Vse in vsakogar. Vsakega sebi in drugim. Ker smo njegovi ljubljeni sinovi in hčere, lahko drug drugega ljubimo kakor samega sebe = kot tistega, ki je od Boga brezpogojno ljubljen. Molimo in k maši gremo zato, da bi Njegovo brezpogojnost do nas sprejeli in jo vsaj malo delili z drugimi. Bogu hvala za vse Radeljčane in Radeljke, za vse kar drug z drugim razdelimo in v haležnosti Bogu postajamo večni dar drug drugemu.

14.10.2018 – Slavje pri sv. Treh Kraljih

 

Lepa zahvalna daritev in veselje, da smo Božji sinovi in hčere sredi svojega življenja. Bog nas vabi, da vse živimo kot njegov dar. Tudi sebe lahko podarimo, saj smo si podarjeni.

Hvala vsem, ki ste pripravili druženje po maši. Še posebej pa ustvarjalnim klučarjem in ključarkam. Res lepo skrbite za občestvo in za stavbo cerkve.

Hvala g. županu Alanu za spodnjo fotografijo.

Hvala s. Marti za zgornje fotografije