5.10.-14.10. – P. Milan na misijonu v Vodicah nad Ljubljano

Priporoča se v vašo molitev! Iskrena hvala.

Naslov misijona: Adam, kje si? Eva, kje si?

Povezava do župnije: http://zupnija-vodice.rkc.si

Povezava do zgibanke programa misijona: http://portal.rkc.si/uploads/0194/files/2018-09/vsebina-1118/misijonvodiceletak_b4a9.pdf

11.9. ob 19.00 uri – srečanje Mož sv. Mihaela

Začenjamo drugo leto delovanja.

Dobrodošli novi člani.

Metoda: podelitev osebne izkušnje ob različnih temah, ki jih dobimo mesec vnaprej, da lahko malo premislimo svojo izkušnjo.

Vsak je strokovnjak za svojo izkušnjo, ki jo lahko razdeli z nami. Bog nam govori po naši izkušnji.

Skupaj to lažje prepoznamo in se utrjujemo v moški moči.

Spremlja in sodeluje p. Viljem Lovše DJ, https://jn159.wordpress.com

Ob 18.30 uri je maša v cerkvi, potem pa se dobimo v župnišču na Mariborski cesti 9, pri vhodu levo.

16.9. ob 9 uri – Katehetska nedelja

16.9. ob 9 uri z mašo v Radeljski cerkvi sv. Mihaela. p. Jože Poljanšek vabi!

Pismo prof. dr. Marjana Turnška, upok. nadškofa, katehistinjam in katehistom za začetek novega šolskega leta:

https://katoliska-cerkev.si/pismo-slovenskim-katehistom-in-katehistinjam-ob-zacetku-veroucnega-leta-201819

Angelska nedelja v Zg. Vižingi

V Zgornji Vižingi smo v nedeljo, 2. septembra, dan po godu sv. Egidija -Tilna, naše glavnega zavetnika,  praznovali LEPO – ANGELSKO NEDELJO.

Sveto mašo in slovesno procesijo je vodil župnik, p. Jože Poljanšek, s petjem pa jo je bogatil zbor sv. Mihaela pod Urškinim vodstvom.

Slovesno drevo pred cerkvijo so, ob navzočnosti župana in s pomočjo gasilcev,  Vižinški fantje zaradi vremena postavljali že v petek, dva dni pred slovesnostjo.

BOGU hvala za varstvo in spremljanje nas, vseh naših ljudi, naše vasi in našega dela. V zahvalo  smo se Bogu skušali oddolžili s sodelovanjem.

Hvala vsem za navzočnost pri sv. maši in procesiji, hvala p. Jožetu, pevcem, ministrantkam, pritrkovalcu,  gostincu, sodelujočim vižinškim možem, ženam in  otrokom. Še posebej se zahvaljujemo  za pomoč pri organizaciji slovesnosti družini Zlatar, ki je velikodušno odstopila in dala na razpolago tudi  prostore svojega doma za pogostitev.

Vižinški ključarji Mihaela, Peter in Ani

Poletno slavje podarjenosti pri Žoharjevi kapelici

Žoharjevi in Breznikovi so res lepo okrasili in pripravili okolje kapelice sv. Janeza Nepomuka, ki je bila obnovljena leta 1991 na pobudo Žoharjevih. Od takrat naprej se vsako leto na Marijo Snežno, 5.8. obhaja sveto mašo. V senčici in ob ptičjem petju smo peli Mariji na čast in v hvaležnost Bogu, ki nas podarja. Pel je zbor svetega Mihaela. Letos se nas je zbralo več kot petdeset. Glavna misel nedelje je bila, naj ne živimo samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust. Jezus nam je pokazal, da smo po krstu njegova beseda drug drugemu. S krstom smo namreč vključeni v Kristusovo vstalo telo, ki je Cerkev. Bog stori vse, da bi nas pritegnil v dinamiko večnega življenja, ki jo je omogočil Jezus Kristus: podariti samega sebe vsem. Tega daru smo deležni skupaj. Mi smo kruh drug drugemu. V moči Kristusovega Svetega Duha, ki je premagal smrt in našo sebičnost. Podarjeno nam je novo življenje Božjih sinov in hčera, ki lahko med seboj živijo in utelešajo resnico Božje ljubezni do vsakogar. Sonce nam je pomagalo pri premisleku in vsakodnevni odločitvi, čigavi besedi bomo dali svoj čas in prostor, svoje telo in življenje.

23.9.2018 ob 16. uri – Vuzenica – Slomškova nedelja

Nadškofijsko srečanje ob 180. letnici prihoda bl. Antona Martina Slomška v Vuzenico za nadžupnika.

Ob 15.00 molitvena ura.

ob 16.00 sv. maša, ki jo bo daroval g. nadškof Alojzij Cvikl.

Bl. Slomšek je organiziral življenje v nadžupniji Vuzenica v smislu skupnosti: “Sprejel je dva kaplana in z njima živel v bratskem odnosu. Skupaj so molili in obedovali. Določil je, da se bodo pri mizi med tednom pogovarjali po dva dni v slovenskem, dva dni v nemškem in dva v latinskem jeziku. Kaplani so ga imeli zelo radi in so se ob spominu nanj zahvaljevali za lepa leta sobivanja. Stanovanje za dva kaplana je bilo »bolj podobno podirajočem se stolpu« kot pa človeškemu bivališču, je zapisal v župnijski kroniki. V treh letih so zgradili sedanji južni trakt župnišča, »kaplanijo«, ki je še danes skromen, a najboljši bivalni del starinskega župnišča, stari »stolp« pa so porušili. V župnišču so se vsi počutili sprejeti v družino, tudi gospodinja in služinčad. Prav očetovsko je skrbel in se zanimal za radosti in tegobe vsakega, skrbel je za dostojno življenje in jim ob večerih pripovedoval ter razlagal svetopisemske zgodbe »za lahko noč« in jih blagoslavljal.”

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613208.pdf